کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب‌جاری؛ یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) با کاربردی برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1398

اکبر خدابخشی؛ برزو زهره وند


2. ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی: مطالعه موردی TRIPS

دوره 21، شماره 84، پاییز 1396، صفحه 65-92

سمیه شاه حسینی؛ شهرام وصفی اسفستانی؛ سمیه ناصر زاده