نویسنده = حسین صفری
تعداد مقالات: 2
1. طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو)

دوره 23، شماره 90، بهار 1398، صفحه 85-114

مهران ابراهیمی؛ عادل آذر؛ حسین صفری؛ محمدرضا صادقی مقدم


2. مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته

دوره 20، شماره 78، بهار 1395، صفحه 1-28

سعید کرباسیان؛ سید مصطفی رضوی؛ حسین صفری