الویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل‌سازی شبکه‌های بیزین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Affecting Factors on Iran’s Kish Market Attractiveness through Beysian Network Modeling