نویسنده = حسن حیدری
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک

دوره 21، شماره 84، پاییز 1396، صفحه 205-228

حسن ثاقب؛ ناصر الهی؛ فرهاد خداداد؛ حسن حیدری


2. تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران

دوره 20، شماره 80، پاییز 1395، صفحه 23-43

احمد تشکینی؛ حسن حیدری؛ افسانه شفیعی