تاثیر شخصیت نام تجاری و شهرت سازمان بر شکل‌گیری ارزش ویژه نام تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Brand personality and corporate reputation influences on brand equity formation