بررسی نقش و شناسایی عوامل موثر در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره سرد برای سازمان‌های رقابتی با رویکرد تحلیل عاملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Review of Effective Component's Role on Cold Chain Management Performance by Factor Analysis Approach for Competitive Organization