برندسازی یکپارچه با رویکرد جهانی شدن بازار با استفاده از تئوری مفهوم سازی بنیادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of Integrated Brand Engagement (IBE) with Globalization Approach and Grounded Theory Strategy (The Case of Automotive Industry