بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری‌شانشگهای با استفاده از مدل جاذبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Survey of Trade Potentials between Iran and the Member Countries of Shanghai Cooperation Organization (SCO): The gravity model approach