تحلیل حقوقی اقتصادی پیش‌بینی نقض قرارداد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Economic and Legal Analysis of Anticipatory Breach