دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای منتخب منا و بلوک آسه‌آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Commercial Achievements in Concluding Free Trade Agreements between Selected Countries of MENA and ASEAN Bloc (Case Study: Iran)