کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات و ارتباطات / تجارت دوجانبه / فناوری بالا / فناوری پایین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعتی

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 35-66

شیرین اربابیان؛ مهدی یزدانی؛ صدیقه خلیلی اردلی