نویسنده = برزو زهره وند
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب‌جاری؛ یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) با کاربردی برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1398

اکبر خدابخشی؛ برزو زهره وند