نویسنده = محمدرضا کهنسال
تعداد مقالات: 4
1. عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی

دوره 23، شماره 92، مهر 1398، صفحه 1-20

امیر دادرس مقدم؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ محمدرضا کهنسال؛ محمود هاشمی تبار


2. تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر صنعت خودروسازی

دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 125-152

محمدرضا کهنسال؛ زورار پرمه


3. بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ

دوره 16، شماره 63، شهریور 1391، صفحه 137-168

امید گیلان‌پور؛ محمدرضا کهنسال؛ زورار پرمه؛ الهام اسماعیلی‌پور


4. پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز

دوره 16، شماره 62، خرداد 1391، صفحه 49-72

محمدرضا کهنسال؛ زورار پرمه؛ الهام اسماعیلی‌پور؛ عبدالرسول قاسمی