پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Forecasting price of egg with holt-winters smoothing, box-jenkins (ARIMA) and artificial neural network (ANN)