ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (مطالعه موردی یک شرکت صنایع غذایی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A fazzy analytic hierarchy process for performance measurment of supply chain, with a case study