بررسی رابطه متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The investigation of two-way linkages between foreign direct investment (FDI) and trade in Iran