برآورد خط فقر در استان مازندران طی برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Poverty line estimation in mazandaran province during socio-economic planning in Iran