ارزیابی تاثیر شدت تبلیغات بر عملکرد شرکت در صنعت خودروسازی و موادغذایی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluating Impact of Advertising Intensity on Firm Performance:Iranian Automobile and Food Industries