ارزیابی پویایی‌های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغییره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Dynamic Relationship between Exchange Rate and Tehran Stock Exchange Index Using Multivariate GARCH Model