عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک‌های منطقه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Bilateral Trade between Iran and Regional Blocs