مطالعه تطبیقی مدیران مستقل در حقوق شرکت های آمریکا و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

امروزه مدیران مستقل به عنوان یکی از مهمترین نهاد‌های راهبری شرکتی خوب از مرحله آموزه گذر کرده و به مفهومی غالب در حقوق شرکت‌ها تبدیل شده‌‌اند. این مدیران قابلیت آن را دارند که با هر نظام حقوقی سازگاری یابند و در عین حال از آن مقدار انعطاف‌پذیری و جامعیت برخورداراند که بتوانند پذیرای دغدغه‌ها و ارزش‌های حقوقی کشورهای گوناگون باشند. از همین رو قوانین و مقررات راهبری شرکتی در آمریکا بر مبنای حمایت از حقوق مجموع سهامداران پراکنده در مقابل زیاده‌خواهی مدیریت و استحکام نظارت درونی در شرکت استفاده از مدیران مستقل را در ترکیب هیأت مدیره پیشنهاد نموده‌اند. این مدیران به لحاظ روابط تجاری و خانوادگی، از شرکت و مدیریت آن مستقل و ضمن تُهی شدن از تعارض منافع در تصمیمات خود عادلانه‌تر و در نظارت خویش بر مدیریت شرکت محکم‌تر عمل می‌نمایند. نهاد موصوف از یک طرف به سرعت رشد کرده و به یک استاندارد جهانی تبدیل شده است و از طرف دیگر از طریق دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار ( 1397) و لایحه حمایت از سهامداران خُرد (1398) در حال رسوخ به حقوق شرکت‌های ایران نیز هست. بنابراین پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی درصدد برآمده است برای اولین بار جوانب مختلف ظهور و بروز مدیران مستقل را با ملاحظة حقوق آمریکا در حقوق ایران نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. از این طریق ضمن تحلیل مستندات قانونی، مبنای پذیرش و کارکرد مدیران مستقل نقایص موجود به انضمام اصلاحات پیشنهادی گوشزد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Independent Directors in American and Iranian Corporate Law

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAHREZA PASBAN 1
  • rasoul farhani 2
1 Allameh Tabataba'i University
2 Allameh Tabataba'i University. tehran. iran
چکیده [English]

Nowadays, independent directors as one of the most important institutions of good corporate governance, has progressed from doctrinal stage into a dominated concept in corporate law. Therefore, corporate governance laws in the United States have proposed the use of independent directors in the composition of the board of directors, based on the protection of the rights of the Dispersed shareholders against the extravagance of management and the strength of internal supervision in the company. In terms of business and family relationships, these directors are independent of the company and its management, and while avoiding conflicts of interest, they act more fairly in their decisions and in their supervision over the management of the company. On the one hand, this institution has grown rapidly and has become a global standard and On the other hand, through the corporate governance guidelines of the Stock Exchange and Securities Organization and the Bill for Protection of Minority Shareholders is also penetrating the Iranian Companies Law. Therefore, the present study has tried to analyze the various aspects of the emergence of independent directors for the first time by considering the American law in Iranian law with the analytical-descriptive method. In this way, while analyzing the legal documents, the basis for the acceptance and functioning of the independent directors of the existing shortcomings, along with the proposed amendments, is reminded

کلیدواژه‌ها [English]

  • independence
  • Directors
  • Corporate Company

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 20 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 08 آبان 1400