کلیدواژه‌ها = مدل کسبوکار / کسبوکار مجازی / حراج / بازار گل / پویایی سیستمها
طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها

دوره 20، شماره 77، اسفند 1394، صفحه 59-85

سعید صفری؛ مصطفی قاضی‌زاده؛ مهدی علاالدینی؛ جواد ملاعلی‌پور