نویسنده = صدیقه عطرکار روشن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منا

دوره 20، شماره 80، پاییز 1395، صفحه 1-21

صدیقه عطرکار روشن؛ شمس الله شیرین بخش؛ صبا منهاجی