نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندرادکانی، منصوره تمرکز مشتری و اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان: نقش تعدیلی ریسک عملیاتی و اهرم مالی [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 79-104]
 • آذر، عادل طراحی و تبیین مدل چابکی زنجیره تامین آمار رسمی بر اساس رویکرد ارزش عمومی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 233-268]
 • آل کجباف، حسین ویژ گی های سامانه اطلاعاتی مطمئن در تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با قابلیت های سامانه سنیم در سازمان مالیاتی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 65-88]

ا

 • ابراهیمی، مریم تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 53-77]
 • احمدی، غزاله یک مدل استوار چند دوره ای برای توزیع منصفانه نیروی امدادی پس از وقوع بلایای طبیعی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 233-257]
 • احمدیان مقدم، فرید مسولیت مدنی ناقض غیر مستقیم علامت تجاری: مسئولیت مطلق یا تقصیر محور [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 117-146]
 • اربابیان، شیرین تعیین کننده های تجارت دوجانبه ایران و چین [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 215-246]
 • اسدی، شهین رشد صنعتی ایران و تاثیرپذیری آن از پیچیدگی صادرات [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 89-116]
 • اسلامبولچی، علیرضا تحلیلی نوین در شناسایی الگوهای موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از داده کاوی [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 27-58]
 • اسماعیل پور، منصور تحلیلی نوین در شناسایی الگوهای موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از داده کاوی [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 27-58]
 • اصغری صارم، علی تحلیلی نوین در شناسایی الگوهای موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از داده کاوی [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 27-58]
 • اکبری، محسن اخلاق حرفه‌ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 1-26]
 • امینی نژاد، ایلیا پیش بینی رفتار مصرف کننده: مدل آینده پژوهی رفتار آتی خرید با استفاده از روش پژوهش ترکیبی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 133-176]

ب

 • بادینی، حسن دمکراسی اقتصادی در حقوق شرکت‌های تجارتی از منظر مشارکت کارکنان در تصمیمات شرکت [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 258-288]
 • بروجردی، حسین "حقوق سهامداران اقلیت در نتیجه ادغام در ایالات متحده امریکا، راه‌کارهایی برای ایران [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 77-98]
 • بهنامیان، جواد ارائه یک رویکرد ابتکاری برای انتخاب استراتژیک تأمین‌‏کننده بر اساس دوره عمر محصول و موازنه نسبی عملکرد [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 247-278]
 • بهنامیان، جواد برنامه ریزی ظرفیت وسایل نقلیه در یک مسئله مسیریابی چندهدفه با ناوگان ناهمگن [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 159-198]

پ

 • پشوتنی زاده، هومن شبیه‌سازی مدل تحقق‌پذیری سود در صنعت خرده‌فروشی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 31-64]
 • پیغمبرزاده، سید اویس تخمین قابلیت اطمینان‌ تامین‌کننده با استفاده از آنالیز درخت خطا و با رویکرد فازی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 1-22]

ت

 • تقوی فرد، محمدتقی ارائه‌ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه‌های تولید‌کننده/وارد‌کننده محصولات تند گردش در ایران [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 59-94]
 • تقی زادگان، راضیه تعدیل قدرت معاملاتی نابرابر با تقلید معامله [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 25-51]
 • تقی زاده، ابراهیم تعدیل قدرت معاملاتی نابرابر با تقلید معامله [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 25-51]
 • تقی زاده کلیدبری، علِ تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تخلفات صنفی ( موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی) [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 269-290]
 • توسلی، محمد سجاد تاثیر ورشکستگی فرامرزی بر داوری تجاری بین المللی با تاکید بر حقوق ایران [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 147-178]
 • توسلی نائینی، منوچهر تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 127-154]
 • توکلی‌مقدم، رضا یک مدل استوار چند دوره ای برای توزیع منصفانه نیروی امدادی پس از وقوع بلایای طبیعی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 233-257]

ث

 • ثانوی فرد، رسول الگوی شناسایی فرصت‌های صادراتی صنعت داروهای انسانی ایران با کمک تعیین کننده‌های مختص مدل پشتیبان تصمیم [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 97-130]
 • ثانوی گروسیان، وحید ارائه مدل گردشگری سلامت با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) (مورد مطالعه شهر مشهد) [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 23-50]

ج

 • جعفرزاده، میرقاسم مسولیت مدنی ناقض غیر مستقیم علامت تجاری: مسئولیت مطلق یا تقصیر محور [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 117-146]
 • جعفری، فیض‌اله تحلیل ماهیت حقوقی، اوصاف و مخاطرات قراردادهای تبلیغی با ستارگان [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 179-202]
 • جعفری‌صمیمی، احمد تأثیر نامتقارن تکانه ‌های نرخ ارز بر تابع تقاضای پول در ایران [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 1-24]
 • جندقی، غلامرضا طراحی و تبیین مدل چابکی زنجیره تامین آمار رسمی بر اساس رویکرد ارزش عمومی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 233-268]
 • جنیدی، لعیا عبور از قواعد سنتی حقوق شرکت ها در گروه شرکت های تجاری، تحول ماهوی و آیینی [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 95-126]

ح

 • حاتمی نژاد، محمد اخلاق حرفه‌ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 1-26]
 • حاجی غلام سریزدی، علی تحلیل پویایی‌های صنعت زیتون در ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 185-214]
 • حاجی مولانا، سید محمد مدل‌سازی ریسک‌ ها در پیکره‌بندی مجدد زنجیره تأمین سبز برای توسعه محصول جدید (مطالعه موردی: محصولات مصرفی پر گردش) [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 155-184]
 • حسن پور، اسماعیل ارائه مدل گردشگری سلامت با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) (مورد مطالعه شهر مشهد) [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 23-50]
 • حمدی، حسین نقد و بررسی لایحه جدید تجارت در خصوص شرکتهای تک عضوی [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 257-280]

خ

 • خلیلی، مهدی ویژ گی های سامانه اطلاعاتی مطمئن در تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با قابلیت های سامانه سنیم در سازمان مالیاتی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 65-88]
 • خلیلیان، صادق برآورد تقاضای آب صنعت تعیین رابطه آن با سایر نهاده‌ها و بررسی اثر تکنولوژی بر مصرف آب در استان قزوین [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 51-76]
 • خوش طینت، بهناز تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 53-77]

د

 • داراب پور، مهراب قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قراردادB.O.T [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 177-206]
 • داودی، سید محمدرضا شناسایی و رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی در کارخانه کشتی‌سازی بوشهر [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 105-130]
 • دهدشتی‌شاهرخ، زهره ارائه‌ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه‌های تولید‌کننده/وارد‌کننده محصولات تند گردش در ایران [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 59-94]

ر

 • رجبی، مصطفی رشد صنعتی ایران و تاثیرپذیری آن از پیچیدگی صادرات [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 89-116]
 • رضایی، سعید ارائه یک رویکرد ابتکاری برای انتخاب استراتژیک تأمین‌‏کننده بر اساس دوره عمر محصول و موازنه نسبی عملکرد [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 247-278]
 • رضایی، سید علیرضا معیار تعیین مقر در داوری‌های برخط [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 131-158]

ز

 • زمانی، زهرا تعیین کننده های تجارت دوجانبه ایران و چین [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 215-246]
 • زمانی مقدم، افسانه پیش بینی رفتار مصرف کننده: مدل آینده پژوهی رفتار آتی خرید با استفاده از روش پژوهش ترکیبی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 133-176]

س

 • ساده وند، زهرا طراحی و تبیین مدل چابکی زنجیره تامین آمار رسمی بر اساس رویکرد ارزش عمومی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 233-268]
 • سازگاری، سمیه شناسایی و رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تامین پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی در کارخانه کشتی‌سازی بوشهر [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 105-130]
 • سبزواری، ملیحه مدل‌سازی ریسک‌ ها در پیکره‌بندی مجدد زنجیره تأمین سبز برای توسعه محصول جدید (مطالعه موردی: محصولات مصرفی پر گردش) [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 155-184]
 • سجادی، سیدمجتبی مدل‌سازی ریسک‌ ها در پیکره‌بندی مجدد زنجیره تأمین سبز برای توسعه محصول جدید (مطالعه موردی: محصولات مصرفی پر گردش) [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 155-184]
 • سلطان احمدی، جلال تعدیل قدرت معاملاتی نابرابر با تقلید معامله [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 25-51]
 • سلطانی، میلاد "حقوق سهامداران اقلیت در نتیجه ادغام در ایالات متحده امریکا، راه‌کارهایی برای ایران [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 77-98]
 • سلطانی، میلاد نقد و بررسی لایحه جدید تجارت در خصوص شرکتهای تک عضوی [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 257-280]
 • سلیمان زاده، سمیرا عبور از قواعد سنتی حقوق شرکت ها در گروه شرکت های تجاری، تحول ماهوی و آیینی [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 95-126]

ش

 • شاه‌آبادی، ابوالفضل اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی از طریق شاخص حکمرانی و مهاجرت نخبگان بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 203-232]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 53-77]
 • شایگان فر، امیر قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قراردادB.O.T [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 177-206]
 • شکوهیان، سیدعلیرضا تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تخلفات صنفی ( موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی) [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 269-290]
 • شمسی، جواد "حقوق سهامداران اقلیت در نتیجه ادغام در ایالات متحده امریکا، راه‌کارهایی برای ایران [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 77-98]
 • شمسی، جواد نقد و بررسی لایحه جدید تجارت در خصوص شرکتهای تک عضوی [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 257-280]

ص

 • صادقی، محسن قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قراردادB.O.T [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 177-206]
 • صادقی، مینا برآورد کشش‌های جانشینی واردات صنایع کارخانه‌ای با استفاده از داده‌های خرد [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 1-30]
 • صادقی معتمد، زهرا اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی از طریق شاخص حکمرانی و مهاجرت نخبگان بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 203-232]
 • صادقی‌نشاط، امیر تاثیر ورشکستگی فرامرزی بر داوری تجاری بین المللی با تاکید بر حقوق ایران [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 147-178]

ع

 • عابدی، محمد عماد "حقوق سهامداران اقلیت در نتیجه ادغام در ایالات متحده امریکا، راه‌کارهایی برای ایران [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 77-98]
 • عباسی، محمد رضا ویژ گی های سامانه اطلاعاتی مطمئن در تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با قابلیت های سامانه سنیم در سازمان مالیاتی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 65-88]
 • عرب، روح اله تمرکز مشتری و اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان: نقش تعدیلی ریسک عملیاتی و اهرم مالی [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 79-104]
 • عوض دهنده، سمیه برآورد تقاضای آب صنعت تعیین رابطه آن با سایر نهاده‌ها و بررسی اثر تکنولوژی بر مصرف آب در استان قزوین [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 51-76]
 • عیوضى حشمت، على اصغر الگوی شناسایی فرصت‌های صادراتی صنعت داروهای انسانی ایران با کمک تعیین کننده‌های مختص مدل پشتیبان تصمیم [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 97-130]

غ

 • غلامرضاپور، محمد تمرکز مشتری و اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان: نقش تعدیلی ریسک عملیاتی و اهرم مالی [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 79-104]

ف

 • فتحی، محمد رضا طراحی و تبیین مدل چابکی زنجیره تامین آمار رسمی بر اساس رویکرد ارزش عمومی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 233-268]
 • فتحی هفشجانی، کیامرث شناسایی و طبقه‌بندیِ فراکتالی از مولفه‌های جمع‌سپاری در سازمان‌های بازرگانی به کمک روش‌های ماتریس‌ارزیابی(AMM) [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 199-228]
 • فدائی مهر، پروانه شبیه‌سازی مدل تحقق‌پذیری سود در صنعت خرده‌فروشی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 31-64]
 • فیضی چکاب، غلام نبی ویژ گی های سامانه اطلاعاتی مطمئن در تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با قابلیت های سامانه سنیم در سازمان مالیاتی [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 65-88]

ق

 • قاسمی، مجتبی تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تخلفات صنفی ( موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی) [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 269-290]
 • قاضی مقدم، حمیدرضا ارائه‌ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه‌های تولید‌کننده/وارد‌کننده محصولات تند گردش در ایران [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 59-94]
 • قلی زاده منقوطای، احد تحلیل حقوقی ماهیت لازم یا جایز شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 207-232]

ک

 • کرباسیان، مهدی تخمین قابلیت اطمینان‌ تامین‌کننده با استفاده از آنالیز درخت خطا و با رویکرد فازی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 1-22]
 • کردلویی، حمیدرضا ارائه مدل گردشگری سلامت با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) (مورد مطالعه شهر مشهد) [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 23-50]
 • کریمی، عباس شروط تحمیلی در قراردادهای منعقده بین صاحبان حرف [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 229-256]
 • کریمی، غلامرضا تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 127-154]
 • کریمی، فرزاد رشد صنعتی ایران و تاثیرپذیری آن از پیچیدگی صادرات [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 89-116]
 • کوشکی، مصطفی دمکراسی اقتصادی در حقوق شرکت‌های تجارتی از منظر مشارکت کارکنان در تصمیمات شرکت [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 258-288]
 • کوشکی، مصطفی شروط تحمیلی در قراردادهای منعقده بین صاحبان حرف [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 229-256]

ل

 • لعل خضری، حمید تأثیر نامتقارن تکانه ‌های نرخ ارز بر تابع تقاضای پول در ایران [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 1-24]

م

 • مافی، همایون واکاوی مکانیسم احراز اهلیت متعاملین در پیاده سازی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 279-320]
 • مختاری، مهرناز تحلیل ماهیت حقوقی، اوصاف و مخاطرات قراردادهای تبلیغی با ستارگان [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 179-202]
 • مرادی، علی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 53-77]
 • مشبکی اصفهانی، اصغر شناسایی و طبقه‌بندیِ فراکتالی از مولفه‌های جمع‌سپاری در سازمان‌های بازرگانی به کمک روش‌های ماتریس‌ارزیابی(AMM) [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 199-228]
 • معبودی، رضا معیار تعیین مقر در داوری‌های برخط [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 131-158]
 • معصومی، ملیحه برنامه ریزی ظرفیت وسایل نقلیه در یک مسئله مسیریابی چندهدفه با ناوگان ناهمگن [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 159-198]
 • ملکوتی، امیر تعیین کننده های تجارت دوجانبه ایران و چین [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 215-246]
 • ممتاز، حسین شناسایی و طبقه‌بندیِ فراکتالی از مولفه‌های جمع‌سپاری در سازمان‌های بازرگانی به کمک روش‌های ماتریس‌ارزیابی(AMM) [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 199-228]
 • مهرپور، حسین تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 127-154]
 • میرابی، وحیدرضا ارائه مدل گردشگری سلامت با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) (مورد مطالعه شهر مشهد) [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 23-50]

ن

 • ناصحی‌فر، وحید ارائه‌ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه‌های تولید‌کننده/وارد‌کننده محصولات تند گردش در ایران [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 59-94]
 • ناصر، مهدی واکاوی مکانیسم احراز اهلیت متعاملین در پیاده سازی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 279-320]
 • ناصری، پوریا تخمین قابلیت اطمینان‌ تامین‌کننده با استفاده از آنالیز درخت خطا و با رویکرد فازی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 1-22]
 • نجفی‌علمدارلو، حامد برآورد تقاضای آب صنعت تعیین رابطه آن با سایر نهاده‌ها و بررسی اثر تکنولوژی بر مصرف آب در استان قزوین [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 51-76]
 • نحفی، مهدی یک مدل استوار چند دوره ای برای توزیع منصفانه نیروی امدادی پس از وقوع بلایای طبیعی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 233-257]

و

 • وظیفه دوست، حسین پیش بینی رفتار مصرف کننده: مدل آینده پژوهی رفتار آتی خرید با استفاده از روش پژوهش ترکیبی [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 133-176]
 • وفائی بصیر، حسین تحلیلی نوین در شناسایی الگوهای موفقیت کارآفرینی در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از داده کاوی [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 27-58]
 • وکیل‌پور، محمدحسین برآورد تقاضای آب صنعت تعیین رابطه آن با سایر نهاده‌ها و بررسی اثر تکنولوژی بر مصرف آب در استان قزوین [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 51-76]
 • وکیل یزدی، ابراهیم الگوی شناسایی فرصت‌های صادراتی صنعت داروهای انسانی ایران با کمک تعیین کننده‌های مختص مدل پشتیبان تصمیم [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 97-130]

ه

 • هاشم زاده، غلامرضا شناسایی و طبقه‌بندیِ فراکتالی از مولفه‌های جمع‌سپاری در سازمان‌های بازرگانی به کمک روش‌های ماتریس‌ارزیابی(AMM) [دوره 25، شماره 100، 1400، صفحه 199-228]
 • هوشمند چایجانی، میلاد اخلاق حرفه‌ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته [دوره 25، شماره 98، 1400، صفحه 1-26]

ی

 • یزدانی، مهدی برآورد کشش‌های جانشینی واردات صنایع کارخانه‌ای با استفاده از داده‌های خرد [دوره 25، شماره 99، 1400، صفحه 1-30]