آینده سازمان تجارت جهانی فراتر از مدل کلوب

دوره 18، شماره 69، اسفند 1392، صفحه 113-132

محسن شریعتی‌نیا


نام تجاری و تمیز آن از مفاهیم مشابه

دوره 17، شماره 68، آذر 1392، صفحه 113-148

علی زندوکیلی؛ محسن صادقی


فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل‌های رشد

دوره 16، شماره 61، اسفند 1390، صفحه 113-134

احمد جعفری‌صمیمی؛ زهرا علمی؛ علی صیادزاده


تاثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط

دوره 17، شماره 65، اسفند 1391، صفحه 115-136

مهرداد مدهوشی؛ محمدرضا طبیبی؛ حمیدرضا دلاوری


رتبهبندی تأمینکنندگان با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر تسلط آماری: مدل مارتل و زاراس (گروه تولیدی آرد البرز)

دوره 19، شماره 74، خرداد 1394، صفحه 115-141

عزت‌اله اصغری‌زاده؛ سیدحسن احمدی؛ روشنک بهروز؛ علی حسینی‌قوچانی


تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77

دوره 19، شماره 76، آذر 1394، صفحه 115-150

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ بهزاد امیری؛ هانیه ثمری


بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبارات اسنادی

دوره 20، شماره 77، اسفند 1394، صفحه 115-145

همایون مافی؛ راضیه عبدالصمدی


ارزیابی تحلیلی کانال توزیع بیمه - بانک در اروپا، آسیا و ایران

دوره 18، شماره 71، شهریور 1393، صفحه 119-140

علی مهدی‌زاده‌اشرفی؛ محسن خواجوئی؛ احمد آقامحمدی


برآورد تعرفه فصلی واردات منتخبی از محصولات کشاورزی ایران

دوره 13، شماره 50، خرداد 1388، صفحه 121-155

میرعبداله حسینی؛ غلامرضا حیدری


بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک

دوره 13، شماره 51، شهریور 1388، صفحه 121-161

حسام زندحسامی؛ علی رجب‌زاده؛ عباس طلوعی


اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 121-154

سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ افشان روشنی؛ علی اخگری


خدمات پشتیبانی تجاری و توسعه تجارت: تخمین اثرات (ایران و منتخبی از کشورها)

دوره 16، شماره 64، آذر 1391، صفحه 123-148

میرعبداله حسینی؛ محسن رسولیان؛ بهمن برومند


بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس

دوره 23، شماره 89، دی 1397، صفحه 123-154

همایون مافی؛ سام محمدی؛ زینب فلاح تفتی


بررسى تأثیر یکپارچه سازی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامى

دوره 13، شماره 52، آذر 1388، صفحه 125-162

ابوالقاسم مهدوی؛ حورا مجدرضایی


بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به منظور معرفی کالاها و خدمات

دوره 20، شماره 78، فروردین 1395، صفحه 125-148

سعید حبیبا؛ مجید حسین‌زاده؛ سمانه محبی‌فرد


سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE

دوره 22، شماره 87، شهریور 1397، صفحه 125-162

الهام اسمعیلی پور ماسوله؛ شمس‌اله شیرین‌بخش؛ ایلناز ابراهیمی