مدیریت ریسک بازار لحظه‌ای با وجود تخفیف در خرید

دوره 17، شماره 66، اردیبهشت 1392، صفحه 49-72

راشد صحرائیان؛ سید حسین حسینی‌ماهینی


پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز

دوره 16، شماره 62، خرداد 1391، صفحه 49-72

محمدرضا کهنسال؛ زورار پرمه؛ الهام اسماعیلی‌پور؛ عبدالرسول قاسمی


درامدی بر عملکرد صادراتی کالاهای دانش‌بنیان ایران با رویکرد رقابت‌مندی

دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 51-80

خسرو منطقی؛ بیتا نوروزی؛ حمید قربان‌زاده


تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران

دوره 16، شماره 63، شهریور 1391، صفحه 51-85

اسفندیار جهانگرد؛ حسن طائی؛ مژگان نادری


ارزیابی توان رقابتی صنعت مس ایران (مطالعه موردی شرکت ملی مس ایران)

دوره 19، شماره 76، آذر 1394، صفحه 51-82

ابراهیم‌علی رازینی؛ محمد راستی


تجزیه و تحلیل کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 19، شماره 73، بهمن 1393، صفحه 55-76

فرهاد خداداد کاشی؛ مجید احمدیان؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمد زاغیان


طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال های توزیع چندگانه در زنجیره تامین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم گیری فازی

دوره 23، شماره 92، مهر 1398، صفحه 55-80

حسین دیده خانی؛ هرمز مهرانی؛ فرناز بدیعی؛ عارفه یوسفی کمیجانی


مدل تصمیمگیری فرآیند تحلیل شبکهای فازی برای گزینش تأمینکننده راهبردی

دوره 14، شماره 54، خرداد 1389، صفحه 57-86

اکبر عالم‌تبریز؛ محمد باقرزاده‌آذر


راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی

دوره 21، شماره 81، اسفند 1395، صفحه 57-96

سیدبهزاد پورسید؛ سید محمد رضا حسینی؛ لیلا سهرابی


تحلیل حقوقی اقتصادی پیش‌بینی نقض قرارداد

دوره 18، شماره 69، اسفند 1392، صفحه 59-82

مجتبی اشراقی ‌آرایی


پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل

دوره 19، شماره 74، خرداد 1394، صفحه 59-90

جعفر نوری یوشانلوئی؛ عرفان خسروانی


بخش بندی مشتریان در صادرات پوشاک بر پایه الگوریتم های خوش هبندی

دوره 14، شماره 56، آذر 1389، صفحه 59-86

مهدی غضنفری؛ سمیرا ملک‌محمدی؛ سمیه علیزاده؛ مهدی فتح‌اله


ظرفیت های صادراتی و بازارهای هدف زعفران ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1388، صفحه 59-95

زورار پرمه؛ میرعبداله حسینی؛ احمد نبی زاده؛ حمیدرضا محبی


طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها

دوره 20، شماره 77، اسفند 1394، صفحه 59-85

سعید صفری؛ مصطفی قاضی‌زاده؛ مهدی علاالدینی؛ جواد ملاعلی‌پور


عوامل موثر بر صادرات صنایع با فناوری بالا

دوره 18، شماره 72، آذر 1393، صفحه 61-82

حسن ولی‌بیگی؛ مهدی رضایی


بررسی تطبیقی ابعاد حقوقی پنجره واحد تجاری الکترونیکی

دوره 20، شماره 78، فروردین 1395، صفحه 61-92

محسن صادقی؛ نغمه جوادپور


ارزیابی پویایی‌های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغییره

دوره 17، شماره 65، اسفند 1391، صفحه 65-86

اسمعیل ابونوری؛ محمدرضا عبدالهی؛ مصطفی حمزه