برآورد میزان حمایت از صنعت فولاد کشور

دوره 20، شماره 77، اسفند 1394، صفحه 31-58

غلامرضا زمانیان؛ زهرا عبدی


تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران

دوره 21، شماره 81، اسفند 1395، صفحه 31-56

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدکاظم نظیری؛ مرتضی نعمتی


برآورد تجارت بین منطقه‌ای ایران با روش Charm

دوره 23، شماره 91، تیر 1398، صفحه 31-64

الهام شاداب فر؛ فاطمه بزازان


عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک‌های منطقه‌ای

دوره 17، شماره 68، آذر 1392، صفحه 33-58

امیررضا سوری؛ احمد تشکینی


اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران)

دوره 13، شماره 52، آذر 1388، صفحه 35-63

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ رقیه پوران


تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعتی

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 35-66

شیرین اربابیان؛ مهدی یزدانی؛ صدیقه خلیلی اردلی


طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران

دوره 21، شماره 83، شهریور 1396، صفحه 35-65

غلامحسین خورشیدی؛ بهمن حاجی پور؛ شهریار عزیزی؛ حمید حنظل عیدانی


لزوم تجارتی قلمداد شدن معاملات غیرمنقول

دوره 23، شماره 89، دی 1397، صفحه 35-58

بهرام تقی پور؛ امیر حسینی جلیلیان


تعیین هزینههای تجارت ایران و عوامل مؤثر بر آن

دوره 19، شماره 74، خرداد 1394، صفحه 39-58

میترا ژااله رجبی؛ رضا مقدسی


اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی

دوره 20، شماره 80، آذر 1395، صفحه 45-73

امیر صادقی نشاط؛ هادی شعبانی کندسری