بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران

دوره 13، شماره 52، آذر 1388، صفحه 1-34

احمد جعفرنژاد؛ علی سجادی‌پناه؛ سیدرحیم صفوی میرمحله؛ مهدی اجلی


مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته

دوره 20، شماره 78، فروردین 1395، صفحه 1-28

سعید کرباسیان؛ سید مصطفی رضوی؛ حسین صفری


بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 1-34

علیرضا کازرونی؛ حسین اصغر پور؛ اوین خضری


تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی

دوره 21، شماره 82، خرداد 1396، صفحه 1-32

حمید شاهبندرزاده؛ محمد حسین کبگانی


اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری

دوره 21، شماره 81، اسفند 1395، صفحه 1-30

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ مرضیه اسحاقی گرجی


تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE

دوره 21، شماره 83، شهریور 1396، صفحه 1-34

حسن ولی‌بیگی؛ کاظم یاوری؛ ایلناز ابراهیمی؛ بهرام سحابی


تاثیر مؤلفه های دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران

دوره 21، شماره 84، آذر 1396، صفحه 1-26

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مریم صفائی


سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380

دوره 22، شماره 87، شهریور 1397، صفحه 1-34

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانویی؛ زهره فراست؛ لیلا مومنی


‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر

دوره 22، شماره 88، آذر 1397، صفحه 1-45

منصور مولائی پور؛ محمد لطفعلی‌پور؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ احمد صباحی


بررسی انتشار بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 90، فروردین 1398، صفحه 1-32

محمد نصراللهی؛ کاظم یاوری؛ رضا نجارزاده؛ نادر مهرگان


تخمین کشش تقاضای نیروی کار در کارگاه‌های صنعتی ایران با رویکرد پانل پروبیت کسری

دوره 23، شماره 91، تیر 1398، صفحه 1-30

خیزران روستایی شلمانی؛ زهرا میلا علمی


عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی

دوره 23، شماره 92، مهر 1398، صفحه 1-20

امیر دادرس مقدم؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ محمدرضا کهنسال؛ محمود هاشمی تبار


ارائه مدلی جهت رتبه‌بندی دارایی‌های نامشهود و ارزش‌گذاری برند شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 24، شماره 95، شهریور 1399، صفحه 1-18

موسی رحیمی؛ مجید محمد شفیعی؛ آذرنوش انصاری؛ محمود بت شکن