مدل‌سازی اقتصادی انتخاب تامین کننده چندهدفه فازی پایدار

دوره 23، شماره 92، مهر 1398، صفحه 141-166

البرز حاجی خانی؛ محمد خلیل زاده؛ سید جعفر سجادی


بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری

دوره 19، شماره 74، خرداد 1394، صفحه 143-164

جعفر حقیقت؛ ریحانه لاریجانی


ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی

دوره 14، شماره 54، خرداد 1389، صفحه 145-169

احمد جعفرنژاد؛ علی محقر؛ مریم درویش؛ مهرداد یاسایی


اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی برکارایی فنی عوامل تولید

دوره 17، شماره 68، آذر 1392، صفحه 149-174

حمید سپهردوست؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ علیرضا شجاعی


تدوین مدل ارزیابی مدیریت روابط با مشتری

دوره 16، شماره 64، آذر 1391، صفحه 149-186

حبیب‌اله دانایی؛ محمد محمودی میمندی؛ میرزاحسن حسینی؛ حمیدرضا وزیرزنجانی


اثر ترکیب تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادی

دوره 14، شماره 56، آذر 1389، صفحه 149-176

امین مالکی


نگاشت شبکه وابستگی نام تجاری بیمهگزاران با استفاده از روش نقشهمفهومی برند1 (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملّت)

دوره 20، شماره 78، فروردین 1395، صفحه 149-178

مصطفی قاضی‌زاده؛ محمدصالح ترکستانی؛ فاطمه محمدی


عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو

دوره 20، شماره 80، آذر 1395، صفحه 149-169

محمد زرگرطالبی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ سمیه صادقی


رتبه‌بندی بازار حمل‌ونقل ریلی کالا و پیشنهاد بازارهای هدف

دوره 21، شماره 81، اسفند 1395، صفحه 149-180

هاشم کلانتری؛ ابراهیم‌علی رازینی


بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران

دوره 21، شماره 82، خرداد 1396، صفحه 153-176

محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ زهرا آذری


مطالعه ایجاد و انحراف تجارت در سازمان‌های تجاری منتخب منطقه‌ای آسیا

دوره 15، شماره 57، اسفند 1389، صفحه 155-182

سیدابراهیم حسینی‌نسب؛ سمیرا متقی؛ افشین متقی؛ یحیی فتحی


بررسی سهم هزینه عوامل تولید وامکان جانشینی آنها در تابع هزینه بانک رفاه

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 155-176

سهیلا کاغذیان؛ یزدان نقدی؛ یعقوب سپهری


طراحی شبکه‌های هاب سلسله مراتبی حلقوی

دوره 23، شماره 89، دی 1397، صفحه 155-176

علیرضا عیدی؛ خالد برزگر


تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 13، شماره 50، خرداد 1388، صفحه 157-199

محمد بابازاده؛ خلیل قدیمی؛ رضا محسنی


طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با استفاده از مدل های استدلالی فازی ترکیبی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1388، صفحه 159-201

علی رجب‌زاده قطری؛ آرش بهرام‌میرزایی؛ پرویز احمدی


بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 و

دوره 15، شماره 60، آذر 1390، صفحه 163-183

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ زهرا احمدی‌روشن


آثار تحریم بر پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی

دوره 22، شماره 87، شهریور 1397، صفحه 163-186

محمد سلطانی؛ سعیده رمضانی نژاد


واکاوی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد برند در کارخانجات صنایع غذایی

دوره 22، شماره 86، خرداد 1397، صفحه 165-188

رضا رسولی؛ ایمان اسفندیارپور