دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارائه چارچوبی در راستای پایداری پیمان های صنعت و دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/ijts.2023.1990868.3807

سلمان عیوضی نژاد؛ بهمن حاجی پور؛ نبی الله دهقان


شناسایی و تحلیل انواع تخلفات برند و شناسایی واکنشهای مصرف کنندگان به تخلفات برند باروش FCM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/ijts.2023.2000397.3831

علی شریعت نژاد؛ رضوان منتی؛ سعید میر؛ سیده مریم موسوی زاده


توسعه صادرات محصولات پتروشیمی ایران در کشورهای عضو موافقت نامه تجاری اکوتا : کاربرد مدل پشتیبان تصمیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/ijts.2023.1999933.3829

فرزاد کریمی؛ مریم رشیدی نیا؛ حسن قربانی


ارائه مدل مناسب برای تبلیغات در بازاریابی دیجیتال در صنعت داروسازی در پساکرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/ijts.2023.2003870.3856

آمنه کنعانی تکمه داش؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ محسن خون سیاوش