دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیر ریسک اقتصادی،مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(OIC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22034/ijts.2023.2014386.3915

مهدی جهانبخش پورجباری؛ فرزاد کریمی؛ مصطفی رجبی


تاثیر رویکرد سیاستگذاری‌های معدنی دولت در جبران پیامدهای زیست‌محیطی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22034/ijts.2024.2005685.3869

فاطمه رجبی؛ حامد عادلی نیک


اثرات سرریز شوک‌ سیاست مالی قطب‌های اقتصادی جهان بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22034/ijts.2024.2010946.3891

سپیده معین فرد؛ میرحسین موسوی؛ حسین راغفر؛ جهانگیر قربانزاد


استخراج مسایل استراتژیک و راهبردهای تحول نظام توزیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22034/ijts.2023.2011923.3897

افسانه شفیعی؛ احمد تشکینی


تدوین الگوی تأثیر اخلاق بازاریابی زنان اینفلوئنسرآنلاین بر فروش کالاهای دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

10.22034/ijts.2024.2014787.3917

ابوالفضل دانایی؛ شیلا معینی رستگار؛ غلامحسین مقیمی


یک رویکرد نظریه بازی ها در مسئله انتخاب تأمین کننده با در نظر گرفتن دو سناریوی همکاری و قرارداد تخفیف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1402

10.22034/ijts.2023.2014803.3918

آزاده مبینی؛ داود محمدی تبار