دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای منتخب منا و بلوک آسه‌آن

دوره 18، شماره 69، اسفند 1392، صفحه 1-22

کریم آذربایجانی؛ همایون رنجبر؛ فروغ شعاعی


ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 68، آذر 1392، صفحه 1-32

محمد نهاوندیان؛ اله‌مراد سیف؛ یحیی آل اسحاق؛ ابراهیم محمودزاده؛ نبی‌اله دهقان؛ بابک افقهی


اثر کاهش یارانه برق بر شاخص‌های کلان تاثیرگذار در تولید بخشی ایران

دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 1-20

برات‌اله صانعی؛ رحمان سعادت


کنترل پیش‌بین مقاوم تولید، توزیع ، موجودی در زنجیره تامین پویا

دوره 17، شماره 66، اردیبهشت 1392، صفحه 1-20

محمد میران‌بیگی؛ بهزاد مشیری


الویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل‌سازی شبکه‌های بیزین

دوره 17، شماره 65، اسفند 1391، صفحه 1-26

طهمورث حسنقلی‌پور؛ حسین صفری؛ فرشید حسینی؛ مهدی اجلی


تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی

دوره 18، شماره 70، خرداد 1393، صفحه 1-22

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ حامد صادقی؛ بهزاد امیری


برآورد مدل جدیدی از سیکل‌های تجاری سیاسی: مورد مطالعه ایران

دوره 18، شماره 71، شهریور 1393، صفحه 1-34

اکبر کمیجانی؛ ابراهیم گرجی؛ علیرضا اقبالی


استخراج شاخص‌های ارزش‌گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی

دوره 16، شماره 64، آذر 1391، صفحه 1-26

علی معینی؛ نفیسه بهرادمهر؛ مهدی احراری؛ سمیه خادم شریعت


تاثیر بی‌ثباتی صادرات محصولات کشاورزی بر بخش کشاورزی

دوره 16، شماره 63، شهریور 1391، صفحه 1-25

یونس میرجلیلی؛ صادق خلیلیان؛ سمیه نوری‌زاده فیروزآبادی


بررسی رابطه متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت در ایران

دوره 16، شماره 62، خرداد 1391، صفحه 1-28

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ رقیه پوران


تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران

دوره 18، شماره 72، آذر 1393، صفحه 1-23

احمد جعفری‌صمیمی؛ سیده‌مریم منفرد؛ نگین حیدرزاده


ارائه یک سیستم خبره فازی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقیقی بانک

دوره 19، شماره 73، بهمن 1393، صفحه 1-28

علیرضا بافنده زنده؛ رحیم رحیمی


تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر زنجیره قیمتها در ایران

دوره 19، شماره 74، خرداد 1394، صفحه 1-38

حسن حیدری؛ عزیز احمدزاده


برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات

دوره 15، شماره 58، خرداد 1390، صفحه 1-32

زورار پرمه؛ بهنام ملکی؛ علی اصغر بانوئی؛ یعقوب اندایش؛ مهدی کرمی


بررسی ارتباط تجارت درو نصنعت و مزیت نسبی در اقتصاد ایران

دوره 15، شماره 59، شهریور 1390، صفحه 1-24

حمید ناظمیان؛ صادق‌علی موحدمنش


بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1388، صفحه 1-22

مقصود امیری؛ جمشید صالحی؛ مصطفی اختیاری؛ سیدحسین رضوی


ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش بازرگانی با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی

دوره 13، شماره 49، اسفند 1387، صفحه 1-30

جواد رضایی؛ محمدرضا توکلی بغداد‌آبادی؛ سیدحسن غضنفری


اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1388، صفحه 1-24

حمید ابریشمی؛ ابراهیم گرجی؛ مهدی احراری؛ فرزانه نجفیان