موضوعات = توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
منطقه‌بندی کشور با رویکرد توسعه اشتغال پایدار

دوره 27، شماره 108، مهر 1402، صفحه 237-253

10.22034/ijts.2023.2013208.3906

احمد تشکینی؛ مصطفی محمدی؛ محمدعلی فائضی راد


سنجش وابستگی واردات بخش‌های اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380

دوره 22، شماره 87، شهریور 1397، صفحه 1-34

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانویی؛ زهره فراست؛ لیلا مومنی


تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک

دوره 21، شماره 84، آذر 1396، صفحه 205-228

حسن ثاقب؛ ناصر الهی؛ فرهاد خداداد؛ حسن حیدری