موضوعات = تجارت بین‌الملل
رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تجاری در سطح کشور با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمتغیره

دوره 27، شماره 107، تیر 1402، صفحه 1-38

10.22034/ijts.2023.1986336.3769

الهام بهشتی جزن آبادی؛ هاشم آقازاده؛ حمیدرضا ارباب؛ جلیل حیدری دهویی


تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه

دوره 23، شماره 89، دی 1397، صفحه 89-122

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ هانیه ارغند


اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا

دوره 21، شماره 84، آذر 1396، صفحه 131-168

رحمان سعادت؛ اسمعیل ابونوری؛ مرتضی بکی حسکویی؛ محمد حسن زارع


تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران

دوره 21، شماره 81، اسفند 1395، صفحه 31-56

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدکاظم نظیری؛ مرتضی نعمتی


بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 1-34

علیرضا کازرونی؛ حسین اصغر پور؛ اوین خضری


بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 177-195

سمیرا سلیمان‌زاده؛ محمدحسن صادقی مقدم؛ محمدحامد سلیمان‌زاده