موضوعات = مدیریت بازرگانی
شناسایی و تحلیل انواع تخلفات برند و شناسایی واکنشهای مصرف کنندگان به تخلفات برند باروش FCM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/ijts.2023.2000397.3831

علی شریعت نژاد؛ رضوان منتی؛ سعید میر؛ سیده مریم موسوی زاده


ارائه مدل مناسب برای تبلیغات در بازاریابی دیجیتال در صنعت داروسازی در پساکرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/ijts.2023.2003870.3856

آمنه کنعانی تکمه داش؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ محسن خون سیاوش


بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی

دوره 22، شماره 85، اسفند 1396، صفحه 171-194

محمد رضا توکلی دهاقانی؛ شادی شاهوردیانی؛ حجت‌اله موسی پور


تخصیص منابع محدود به پیمانکاران با استفاده از روشهای FAHP و TOPSIS

دوره 21، شماره 82، خرداد 1396، صفحه 177-202

سید مهدی ساداتی لمردی؛ محمد خلیل زاده