موضوعات = حقوق تجارت
لزوم تجارتی قلمداد شدن معاملات غیرمنقول

دوره 23، شماره 89، دی 1397، صفحه 35-58

بهرام تقی پور؛ امیر حسینی جلیلیان


بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس

دوره 23، شماره 89، دی 1397، صفحه 123-154

همایون مافی؛ سام محمدی؛ زینب فلاح تفتی


آثار تحریم بر پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی

دوره 22، شماره 87، شهریور 1397، صفحه 163-186

محمد سلطانی؛ سعیده رمضانی نژاد


راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی

دوره 21، شماره 81، اسفند 1395، صفحه 57-96

سیدبهزاد پورسید؛ سید محمد رضا حسینی؛ لیلا سهرابی


اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی

دوره 20، شماره 80، آذر 1395، صفحه 45-73

امیر صادقی نشاط؛ هادی شعبانی کندسری