کلیدواژه‌ها = جهانی شدن / صادرات غیرنفتی / شبکه عصبی کالاهای سرمایه ای / شاخص جهانی شدن/ درآمد جهانی / واردات /
اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1388، صفحه 1-24

حمید ابریشمی؛ ابراهیم گرجی؛ مهدی احراری؛ فرزانه نجفیان