کلیدواژه‌ها = ریسک
تحلیل ریسک های استفاده از اعتبارات اسنادی برای خریداران و نحوه جلوگیری ازوقوع آنها

دوره 25، شماره 98، فروردین 1400، صفحه 127-154

10.22034/ijts.2021.245367

غلامرضا کریمی؛ حسین مهرپور؛ منوچهر توسلی نائینی


تحلیل کمی ریسک‌های موجود در مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدلسازی ریاضی

دوره 21، شماره 82، خرداد 1396، صفحه 1-32

حمید شاهبندرزاده؛ محمد حسین کبگانی