نویسنده = فرهاد خداداد کاشی
ارزیابی ساختار بازار و اندازه‌گیری قدرت بازاری در بخش صنعت ایران

دوره 27، شماره 106، فروردین 1402، صفحه 1-34

10.22034/ijts.2022.560188.3695

فرهاد خداداد کاشی؛ محسن مهرآرا؛ سیده وجیه میکائیلی


تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک

دوره 21، شماره 84، آذر 1396، صفحه 205-228

حسن ثاقب؛ ناصر الهی؛ فرهاد خداداد؛ حسن حیدری


اندازه رقابت، انحصار و الگوی رفتاری در بخش صنعت ایران با استفاده از رویکرد غیرساختاری

دوره 21، شماره 81، اسفند 1395، صفحه 1-30

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ مرضیه اسحاقی گرجی


تجزیه و تحلیل کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 19، شماره 73، بهمن 1393، صفحه 55-76

فرهاد خداداد کاشی؛ مجید احمدیان؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمد زاغیان