نویسنده = سید محمدرضا داودی
صادرات جهانی کالاهای زیست محیطی و نقش عوامل نهادی

دوره 27، شماره 106، فروردین 1402، صفحه 131-158

10.22034/ijts.2022.560911.3702

بهنام نعمتی؛ فرزاد کریمی؛ سعید دائی کریم زاده؛ سید محمدرضا داودی


ارزیابی پویایی صادرات مواد غذایی ایران در چارچوب تئوری فضای محصول

دوره 27، شماره 105، دی 1401، صفحه 25-52

10.22034/ijts.2022.554856.3655

مسعود باقری قهفرخی؛ فرزاد کریمی؛ مصطفی رجبی؛ سید محمدرضا داودی


تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه‌ای کشورهای درحال توسعه

دوره 26، شماره 101، دی 1400، صفحه 99-126

10.22034/ijts.2021.246923

غلامرضا رضایی؛ فرزاد کریمی؛ سید محمدرضا داودی