نویسنده = سعید صفری
طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها

دوره 20، شماره 77، اسفند 1394، صفحه 59-85

سعید صفری؛ مصطفی قاضی‌زاده؛ مهدی علاالدینی؛ جواد ملاعلی‌پور


اندازه‌گیری توان رقابتی بانک‌ها در نظام بانکداری ایران

دوره 16، شماره 64، آذر 1391، صفحه 187-222

سعید صفری؛ عباس ابراهیمی


ارائه محصول جدید با استفاده از استنباط‌های مشتریان مبتنی بر روش‌های آماری بیزی

دوره 16، شماره 63، شهریور 1391، صفحه 105-135

مصطفی قاضی‌زاده؛ سعید صفری؛ احسان عنبری