نویسنده = زهره دهدشتی شاهرخ
ارائه‌ی الگوی یکپارچه کانال توزیع بنگاه‌های تولید‌کننده/وارد‌کننده محصولات تند گردش در ایران

دوره 25، شماره 98، فروردین 1400، صفحه 59-94

10.22034/ijts.2021.245365

وحید ناصحی‌فر؛ زهره دهدشتی‌شاهرخ؛ محمدتقی تقوی فرد؛ حمیدرضا قاضی مقدم


اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 121-154

سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ افشان روشنی؛ علی اخگری