نویسنده = یحیی فتحی
چارچوبی برای ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری

دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 21-50

حسن ثاقب؛ یحیی فتحی؛ ملیحه صادقی


حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب تعاملات بین‌بخشی

دوره 16، شماره 64، آذر 1391، صفحه 91-122

حسین نوروزی؛ شهرام وصفی‌اسفستانی؛ یحیی فتحی؛ امیرهوشنگ فتحی‌زاده


مطالعه ایجاد و انحراف تجارت در سازمان‌های تجاری منتخب منطقه‌ای آسیا

دوره 15، شماره 57، اسفند 1389، صفحه 155-182

سیدابراهیم حسینی‌نسب؛ سمیرا متقی؛ افشین متقی؛ یحیی فتحی