نویسنده = کامبیز حیدرزاده هنزائی
ارائه مدل مناسب برای تبلیغات در بازاریابی دیجیتال در صنعت داروسازی در پساکرونا

دوره 27، شماره 108، مهر 1402، صفحه 51-87

10.22034/ijts.2023.2003870.3856

محمد علی عبدالوند؛ آمنه کنعانی تکمه داش؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ محسن خون سیاوش


ارائه الگوی هوشمندی فروش دربستربلاکچین با استفاده از تئوری داده بنیاد

دوره 26، شماره 102، فروردین 1401، صفحه 133-156

10.22034/ijts.2022.251855

سجاد اکبری گنجه؛ سید علیرضا موسوی؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ محمدعلی عبدالوند


ارائه مدلی مرتبط با پیشایندها و پیامدهای تجربیات درون‌فروشگاهی: رویکرد ترکیبی

دوره 24، شماره 96، مهر 1399، صفحه 1-32

مجید میرویسی؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ حسین وظیفه دوست؛ روح الله زابلی