نویسنده = ابوالفضل شاه‌آبادی
تأثیر شاخص‌های توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای عضو اوپک از صادرات غیرنفتیِ جهان

دوره 24، شماره 96، مهر 1399، صفحه 119-146

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ پریسا شهی دزفولیان شهی دزفولیان؛ علی مرادی


تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی

دوره 18، شماره 70، خرداد 1393، صفحه 1-22

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ حامد صادقی؛ بهزاد امیری


اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی برکارایی فنی عوامل تولید

دوره 17، شماره 68، آذر 1392، صفحه 149-174

حمید سپهردوست؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ علیرضا شجاعی


تاثیر آزادی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب G77 به ایالات متحده آمریکا

دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 153-182

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ آمنه جامه‌بزرگی


بررسی رابطه متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت در ایران

دوره 16، شماره 62، خرداد 1391، صفحه 1-28

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ رقیه پوران


بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 و

دوره 15، شماره 60، آذر 1390، صفحه 163-183

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ زهرا احمدی‌روشن


اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران)

دوره 13، شماره 52، آذر 1388، صفحه 35-63

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ رقیه پوران