نویسنده = مهدی اجلی
الویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل‌سازی شبکه‌های بیزین

دوره 17، شماره 65، اسفند 1391، صفحه 1-26

طهمورث حسنقلی‌پور؛ حسین صفری؛ فرشید حسینی؛ مهدی اجلی


بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران

دوره 13، شماره 52، آذر 1388، صفحه 1-34

احمد جعفرنژاد؛ علی سجادی‌پناه؛ سیدرحیم صفوی میرمحله؛ مهدی اجلی