نویسنده = محمدرضا کهنسال
عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی

دوره 23، شماره 92، مهر 1398، صفحه 1-20

امیر دادرس مقدم؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ محمدرضا کهنسال؛ محمود هاشمی تبار


تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر صنعت خودروسازی

دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 125-152

محمدرضا کهنسال؛ زورار پرمه


بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ

دوره 16، شماره 63، شهریور 1391، صفحه 137-168

امید گیلان‌پور؛ محمدرضا کهنسال؛ زورار پرمه؛ الهام اسماعیلی‌پور


پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز

دوره 16، شماره 62، خرداد 1391، صفحه 49-72

محمدرضا کهنسال؛ زورار پرمه؛ الهام اسماعیلی‌پور؛ عبدالرسول قاسمی