نویسنده = زورار پرمه
تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر صنعت خودروسازی

دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 125-152

محمدرضا کهنسال؛ زورار پرمه


بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ

دوره 16، شماره 63، شهریور 1391، صفحه 137-168

امید گیلان‌پور؛ محمدرضا کهنسال؛ زورار پرمه؛ الهام اسماعیلی‌پور


پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز

دوره 16، شماره 62، خرداد 1391، صفحه 49-72

محمدرضا کهنسال؛ زورار پرمه؛ الهام اسماعیلی‌پور؛ عبدالرسول قاسمی


ظرفیت های صادراتی و بازارهای هدف زعفران ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1388، صفحه 59-95

زورار پرمه؛ میرعبداله حسینی؛ احمد نبی زاده؛ حمیدرضا محبی