نویسنده = رحمان سعادت
اثرات رفاهی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا

دوره 21، شماره 84، آذر 1396، صفحه 131-168

رحمان سعادت؛ اسمعیل ابونوری؛ مرتضی بکی حسکویی؛ محمد حسن زارع


اثر کاهش یارانه برق بر شاخص‌های کلان تاثیرگذار در تولید بخشی ایران

دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 1-20

برات‌اله صانعی؛ رحمان سعادت