نویسنده = مهدی احراری
استخراج شاخص‌های ارزش‌گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی

دوره 16، شماره 64، آذر 1391، صفحه 1-26

علی معینی؛ نفیسه بهرادمهر؛ مهدی احراری؛ سمیه خادم شریعت


اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران

دوره 15، شماره 58، خرداد 1390، صفحه 143-174

حمید ابریشمی؛ ابوالقاسم مهدوی؛ مهدی احراری؛ بیتا صابری


اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1388، صفحه 1-24

حمید ابریشمی؛ ابراهیم گرجی؛ مهدی احراری؛ فرزانه نجفیان